ไม่จอดรอรับคน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ19.12น. รอรถเมล์หน้าตึกชินวัตร3 มีรถเมล์ปอ.510 สีส้ม จอดที่ลูกค้าโบกก็จริง แต่พอกำลังเดินไปขึ้นรถ ดันปิดประตูใส่ แล้วขับไปเลย คือแย่มาก แล้วไม่ได้จอดรอนานเลยนะ แย่สุดๆ แล้วต้องมานั่งรอคันใหม่ เสียเวลา เสียดายไม่ทันได้มองเลข หลายรอบแล้วค่า เรื่องที่บอกไม่จอดยังพอทน แต่เรื่องนี้ไม่ไหวค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)