ไม่จอดรถส่งผู้โดยสารลงป้าย แต่จอดเลยไปหนึ่งป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องด้วยรถเมล์สาย 82 ครีมแดง ไม่จอดรถส่งผู้โดยสารลงตามป้าย แต่จอดเลยไปหนึ่งป้าย สาย 82 เลขข้างรถ 5-40145 ทะเบียนรถ 11-9546 วันที่ 06-02-2564 เวลาประมาณ 11:50 น. จึงขอให้มีการตรวจสอบ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักอักษร เพื่อให้สำนึกถึงหน้าที่การงานการให้บริการที่ดีแก่ประชาขนทั่วไปไม่ใช่ขับตามความพอใจของตนเองเป็นที่ตั้งไม่สนใจความเดือดร้อนและเสียเวลาโดยใช่เหตู หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางองค์กรควรให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ขึ้นแต่ราคาค่าโดยสารแต่คุณภาพการบริการไม่เพิ่มเลยมีแต่แย่ลงเรื่อย ๆ ขอขอบคุณมาณ.โอกาสนี้

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ