ไม่จอดรถตรงป้าย เลยไป 2 ป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ดิฉันขึ้นป้ายรถเมล์ ถนน พุทธมณฑลสาย 2 สาย101 ทะเบียน 11-9711 เวลา 08.38 น. พอจะลงรถเมล์ ซอย เพชรเกษม 58 ได้มีการกดกริ่งล่วงหน้า ก่อนถึงป้ายตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ รถเมล์ 101 ขับชิดเรนซ้ายมาตลอด แต่ไม่ยอมจอดรถให้ผู้โดยสารลงค่ะ ดิฉันกดอีกครั้ง ก็ยังนิ่งเฉย และแล่นรถไปจนถึง ป้ายซีคอน บางแค รวมเป็น 2 ป้ายรถเมล์ ทำให้การทำงานช้าไปอีก ( ช่วยรบกวนอบรม พนักงานด้วยค่ะ ถ้าจะทำงานบริการให้ประชาชน คุณไม่ทำตามกฎระเบียบ ดิฉันขอแนะนำไปทำอาชีพอื่นดีกว่าค่ะ) ณ วันที่ 19 ก.ค. 64

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ