ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย ปอ.8 วันที่20กย60 เวลา9.50น. รอนานอยู่แล้ว(9.00น.) พอมาก็มาพร้อมกัน2คัน แต่ไม่จอดสักคันคืออะไร(ที่ป้ายตลาดภาวนา)

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.8 ไม่จอดป้ายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ แก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ