ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กดกริ่งล่วงหน้าไม่ยอมจอดป้าย พอเลยกดอีกก็ยังไม่จอดเวลา 18.30 หน้าตลาดสี่มุมเมือง ป้ายทะเบียน 11-9733 สาย 95 ก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ