ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนโบกตั้งแต่เนิ่นๆคนขับเห็นแน่ๆว่าโบกแต่ก็ไม่จอด ทำไมหรอครับคนขับไม่ได้ผ่านการอบรมสั่งสอนมารึไง ถ้าอย่างงั้นจ้างใครมาขับก็ได้มั้งครับ แล้วคันนึงไม่ได้มาถี่ๆยังมีคนขับทำนิสัยอย่างงี้หรอครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ