ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่จอดป้ายหน้ากรมขนส่ง เวลาประมาณ 22.20 น. วันที่ 11 ธันาคม 2562 สาย 97 เลขทะเบียน 11-9240 เลขข้างรถ 7-50307 ซึ่งพนังงงานขับรถได่เห็น ผู้โดยสารที่เรียกอยู่ที่ป้าย แต่โบกมือปฏิเสธ (ซึ่งตอนแรกเข้าใจว่ามีรถสายเดียวกันตามหลัง แต่ไม่มี)

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ