ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย57 จากคลองสาน มาปิ่นเกล้า ไม่จอดป้ายโลตัส กดกริ่งแล้ว ออกเลนขวาสุด เวลาปะมาน19.26น. ผู้โดยสารประมาน5-6คน ลงป้ายเซนทรัล ไม่มีการขอโทษ น่าจะรถเบอร์21-173 มั้ง แย่มากค่ะ