ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้รถเมล์สาย56ชมพูไม่ทราบทะเบียนเพราะขับเร็วมากโบกรถที่ป้ายก็ไม่จอดไปเรียนไม่ทันหลายรอบแล้วนะ11:20 ป้ายตลาดกรุงธน

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 56 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนมิให้ปฏิบัติเช่นนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ