ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย136ไม่จอดป้ายคะนั่งรออยู่หน้าป้ายเดอะสตรีทวิ้งออกขวาแซงรถเมล์อีกคันไปเวล่23:30จำเป็นต้องขึ้นสายนี้มากเพราะไม่รู้ว่ารถจะหมดตอนไหนเสียความรู้สึกมากคะถ้ากลับบ้านไม่ได้เป็นเพราะรถสาย136เลยคะที่ไม่จอดเพราะไม่มีรถสายอื่นผ่านที่จะไปแล้วรับผิดชอบยังไงคะ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 136 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้ขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการเรียน