ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 105 รถแอร์สีเหลือง ไม่จอดรับคน เส้นถนนพระราม 2 ป้ายก่อนเลี้ยวซ้ายไปบางปะแก้ว เมื่อประมาณ 18:58 น. (ทั้งมืด รอนาน ทั้งแมลงเม่า ถ้าไม่เจอสภาพอย่างนี้จะไม่ร้องเรียนเลย)