ไม่จอดป้าย แสดงกิริยาไม่พอใจที่กดปุ่มจอดป้าย บอกให้ไปลงป้ายใหญ่ข้างหน้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมขึ้นสาย 76 ป้ายตรงซอยสีลม 19 วันนี้ (9 มกราคม 2563) เวลาประมาณ 3 โมง 20 พนักงานขับรถคนนี้แสดงกิริยาแบบนี้กับผมเป็นครั้งที่สองแล้ว ตามนี้ ตอนก่อนจะถึงป้ายที่ผมจะลง ผมจะกดปุ่มตอนถึงจุดเดิมทุกครั้ง ซึ่งพนักงานขับรถคนอื่นไม่เคยมีปัญหา เค้าได้ยินสัญญาณ และจอดให้ตลอด แต่คนนี้มีปัญหา เมื่อเค้าได้ยินสัญญาณกดก็แสดงกิริยาประมาณขี้เกียจจอด เดี๋ยวไปลงป้ายใหญ่ข้างหน้าทีเดียว มีลงคนเดียว ไม่จอด แล้วแสดงสีหน้าไม่พอใจมาก ๆ นั่งส่ายหน้ามองหน้าผมผ่านกระจก แล้วผมต้องเสียเวลาพักใหญ่เพื่อเดินกลับไปป้ายที่ผมจะลงแต่แรก ผมร้องเรียนเพียงเท่านี้ หวังว่าจะได้รับการพิจารณา ขอบคุณมากครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ