ไม่จอดป้าย สายลม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หลายครั้ง ที่สาย 510 ไม่ยอมจอดป้าย สายลม คิดว่าเป็นคันเดียว เคยนั่งรอปรากฏ เลยป้าย สามคันเลย คือขับชิดขวา เลยป้ายไปเลย ทั้งที่คนโบกเยอะแย่ะ ไม่เข้าใจว่า ทำแบบนี้ทำไม คนที่ต้องไปทำธุระ หรือเลิกงาน ฝั่งชานเมือง กว่าจะถึงมันเสียเวลามาก รอรถทีครึ่งชม ถึง ชม ตลอด และมาเจอคนขององค์กรคุณทำพฤติกรรม แบบนี้มันเสียเวลามาก ทีเวลาขากลับเข้ารังสิต จอดอยู่นั่น จอดมันทุกป้าย คนเต็มรถจนประตู จะปิดไม่ได้ ก็แว่ะรับ ไล่คนบนรถให้เบียดกันจนจะอัดกันตายอยุ่แล้ว ช่วยมองความเหมาะสมบ้างของจำนวนคนที่ขึ้นรถบ้าง ไม่ใช่ใช้ค่าคอมมิชชั่น ดึงดูดให้พนักงาน ยัดลูกค้าขึ้นรถเยอะๆเพื่อได้ค่าตั๋วรถ ไปแลกผลตอบแทนกับคุณ ซึ่งบางครั้ง มันเกินไป บางคันยัดคนให้ขึ้นเต็มรถจนมันเกินจะทน ช่วยปรับปรุงการทำงานด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ