ไม่จอดตามป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ​ ปอ​ สาย​ 34 ลงอุโมงค์​ทำมก้ไม่สามารเข้าจอดป้ายตรงข้ามหน้าวัดพระศรีบางเขนได้​ต้องเลยไปจอดป้าย​ราบ11​ ปรับควรกำชับและปรับปรถงบริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรถรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถ หรือหมายเลขตั๋ว เพื่อตรวจสอบหาพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ