ไม่จอดตรงป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขับรถแบบเหยียบคันเร่ง แล้วเบียงขวาไปเลยไม่รอรับผู้โดยสารเลย แย่มาก เพราะกว่าจะมาแต่ละคัน ก็ ยากอยู่เจอแบบนี้อีก สาย207 สีแดง 3-40289 พนง.เก็บเงินก็มั่วแต่นั่งเล่นมือถือจนไม่ดู ว่ามีผู้สารรอรับหรือป่าว

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ