ไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่23มกราคม2559 เรียกรถสาย45รถเมย์เพื่อประชาชน เวลา14.00น.ที่ป้ายสุขุมวิท74 เรียกไม่จอด ที่ป้ายก็บอกว่าสาย25ก็ผ่าน ถ้าไม่จอดก็ทำลายทิ้ง