ไม่ค่อยจอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำไม 183. ไม่ค่อยเข้าป้ายเวลาคนโบกกว่าจะมาก็นานมาก