ไม่ควรให้คนขับรถดูรายการทีวีขณะขับรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปกติขึ้นรถสาย 166 (ศูนย์ราชการ-อนุสาวรีย์) ประจำ คนขับรถบางคนก็เปิดเพลงฟังเป็นเรื่องปกติ แต่วันนี้พบว่าคนขับรถเอาอุปกรณ์ ไอแพ็ด ไอโฟนมาเปิดดูข่าวของรายการช่องหนึ่งแล้วคนขับรถก็อินไปกับรายการข่าวที่พิธีกรช่องนั้นๆนำเสนอ ทั้งเสียงข่าว เสียงจากหน้าจอปชส.ของขสมก. และเสียงผู้โดยสารหญิงที่คุยกันเสียงดัง และรถติดอย่างหนักปกติบนทางด่วนอาจทำให้คนขับรถหงุดหงิดง่าย ประจวบกับเจอหลายเหตุการณ์ที่ทำให้หงุดหงิด คนขับก็เลยจอดรถให้ผู้โดยสารขึ้นลงเลนซ์ที่สาม บีบแตรให้รถที่ขับมาชิดเกินไป บีบแตรไล่รถที่รอจอดเข้าหน่วยงานช้า ซึ่งดิฉันคิดว่าสาเหตุน่าจะเนื่องมาจากการขาดสติและสมาธิในการทำงานและการถูกปลุกเร้าอารมณ์จากข่าวหรือการนำเสนอข่าวที่ได้ดู ทำให้หงุดหงิดง่ายเพราะความสงบของจิตใจถูกรบกวน จึงขอเสนอแนะว่าขสมก.น่าจะมีข้อห้ามมิให้คนขับรถดูทีวีหรือภาพยนต์หรือโชว์ใดๆที่จะรบกวนสมาธิในการขับรถและอาจทำให้คนขับรถขาดสติได้ในบางช่วงบางเวลา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 166 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ