ไม่ควรเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสาย 79, 7ก, 101, 509

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากทราบว่าจะมีการเปลี่ยนเส้นทางเดินรถตามสายดังกล่าว อยากแจ้งว่าปัจจุบัน ไม่มีรถประจำทางสาธารณะใดที่เข้าผ่านถนนเส้นพุทธมณฑลสาย 2 ซึ่งมีประชากรอยู่เยอะมากทั้งจากหมู่บ้าน และในซอยต่างๆที่ออกมาต่อรถขึ้นรถบนถนนพุทธมณฑลสาย 2 โดยปกติประชาชนทั่วไปจะใช้รถประจำทางสาย 79, 7ก เพื่อลงและอาจมีต่อมอเตอร์ไซด์เข้าบ้านต่อ แต่หากเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ เหตุเพราะหมดสัญญาที่จอดรถจะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น คนในถนนเส้นนั้นทั้งหมดจะต้องขึ้นแท๊กซี่ หรือมอเตอร์ไซด์เพื่อมาขึ้นรถที่อู่ โดยที่แท้จริงรถประจำทางสามารถเข้าผ่านมาทางเส้นทางเดิม และวนออกไปจอดที่อู่ใหม่ได้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนผู้ใช้รถประจำทางสาธรณะได้รับความสะดวกเหมือนเดิม เพียงแต่เพิ่มเส้นทางเดินรถมากขึ้นกว่าเดิมไม่เกิน 10 นาที หรือจะวนกลับตรง 4 แยกทศกัณฑ์ที่เป็นถนน 4 แยกใหญ่มีคนมาต่อรถมากมายตรงนั้นก็ยังได้ ฝากให้ช่วยพิจารณาด้วยนะครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ