ไม่ควรเติมแก๊สขณะส่งผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 558ควรเติมแก๊สให้เรียบร้อยก่อนส่งผู้โดยสาร ไม่ควรเติมระหว่างทาง กำลังไปขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิ ซึ่งสายนี้ควรมีกำหนดการเดินรถที่ชัดเจน ช่วยกันพัฒนารถโดยสารเมืองไทยนะครับ