ไม่ควรยกเลิกเส้นทางเดินรถปอ.79 เข้าพุทธมณฑลสาย2

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่แนะนำให้ยกเลิกใช้เส้นทางเดินรถปอ. 79 ที่จะเริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2562 จากเดิมเข้าพุทธมณฑลสาย 2 (จะไม่เข้าพุทธมณฑลสาย 2 ทั้งไปและกลับ) จะทำให้ผู้โดยสารและนักเรียนจำนวนมากต้องเดือดร้อนปอ.79 เป็นรถเมล์สายเดียวที่เข้าสาย 2 ขอแนะนำว่าทำไมไม่ให้รถประจำทางปอ. 79. วิ่งเส้นทางเดิมเข้าพุทธมณฑลสาย2 โดยไปกลับรถครงจุดกลับรถช่วงอู่เก่าแล้ววิ่งมาที่อู่ใหม่ และให้ผู้โดยสารเปลี่ยนรถคันใหม่ที่อู่ใหม่ ผู้โดยสารและนักเรียนที่ใช้บริการเป็นประจำซึ่งมีอยู่ค่อนข้างเยอะจะได้ไม่ไดรับความเดือดร้อน ช่วยพิจารณาด้วยครับ 20 มีนาคม 2562

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ