ไม่ขึ้นโทลเวย์ตามจุดที่กำหนด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
A3 1-70308 ไม่ขึ้นโทลเวย์ตรงจุด รพ.ทหารผ่านศึก มาขึ้นตรงจุดเลยแยกสุทธิสาร