ไฟท้ายรถสาธารณะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถวิ่งช่วงประมาณตี4 แต่ไม่มีไฟท้าย บางคันไม่มีไฟหน้าด้วย รบกวนช่วยตรวจสอบรถก่อนออกมาวิ่งตามท้องถนนหน่อยค่ะ เจอบ่อยมากเส้นสุวรรณภูมิ

เรียนคุณ ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจซ่อมเช็คซ่อมแซมแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ