ไป รพ.สงฆ์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก bts อารีย์ มีสายไหนที่ผ่าน รพ.สงฆ์บ้้างครั ขอบคุณครับบ

เรียนผู้ใช้บริการ นั่งสาย 503 509 จะผ่านร.พ.สงฆ์ สอบถามเส้นทางแนะนำบริการที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด (ขออภัยที่ไม่ได้ความสะดวก)