ไปโรงเรียนสายปัญญาเขตป้อมปราบ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสะพานใหม่ไปรร.สายปัญญาอย่างไรคะ