ไปโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
เดินทางจากโรงเรียนคลองปัก เขตประเวศ ไปโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ขอเส้นทางขับรถ แบบละเอียดค่ะ