ไปเจริญนคร 18

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขึ้นรถสาย17ป้ายตรงข้ามธนาคารกสิกร ผ่านเจริญนคร18ไหมคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ไม่ผ่านครับ ต้องเป็นรถเมล์สาย 6 นะครับถึงจะผ่านครับผม ขอขอบคุณที่ใช้บริการ