ไปสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
หากต้องการไปสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยเริ่มต้นจากชินเขต1 จะต้องขึ้นรถสายไหน และต้องต่อที่จุดไหนบ้างคะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ