ไปสถานทูตลาาว

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากอนุสาวรีย์ชัยไปสถานทูตลาว มีรถสายไรผ่านบ้างคับ