ไปศูนย์ไปชุมแห่งชาติสิริกิตครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ผมอยู่จรัญ 28 อยากทราบว่ารถไปศูนย์ประชุมแห่งชาตินั่งรถสายไหนไปบ้างครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 509 ลงราชดำเนินต่อรถประจำทางสาย 47 ลงตลาดคลองเตยใช้การเดินเท้าต่อไปศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ