ไปศูนย์บริการนครชัยแอร์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขึ้นรถจากหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนิน จะเดินทางไปที่ ศูนย์บริการนครชัยแอร์ ถ.กำแพงเพชร ต้องขึ้นรถเมย์สายอะไรคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 509 ลงบริเวณสะพานควายต่อรถประจำทางสาย 77,3 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ