ไปรามคำแหง 118

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบว่าจากบางแสน ไปรามคำแหง 118 จะต้องนั่งรถไปลงที่ไหนแล้วต่อรถอะไรถึงเร็วที่สุดคะ

ต้องนั้งรถลงที่้อนุสาวรียืชัยต่อ 168 ปอ.8 ครับ