ไปมมร. ศาลายา พุทธมณฑล

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จะไปมมร. ศาลายา จากสุทธิสารต้องนั่งรถโดบสารสายอะไรครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช้สาย 24 ลงอนุสาวรีย์ชัย ต่อสาย 515 หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ