ไปงานกาชาด

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ผมจะไปงานกาชาดครับ อยู่อ.ปากเกร็ด ต้งขึ้นรถสายไหนครับ