ไปค่ายพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยู่ปทุมธานี จะไปค่ายพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช จ. ร้อยเอ็ด ยังไงค่ะ