ได้รับกระเป๋าเงินคืย รถเมล์สาย 142

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้เมื่อตอนเย็น พบว่าได้ทำกระเป๋าเงินหาย และได้สอบถามทาง call center 1348 แยะนำให้ไปตรวจสอบที่อู่รถเมล์แสมดำ และปรากฏว่าเมื่อไปถึง พบกระเป๋าเงินที่ตกโดยพนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์สาย 142 เป็นผู้เก็บไว้ ซึ่งดีใจมากๆ จึงอยากแสดงความขอบคุณแก่ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และคนขับรถเมล์สาย 142 อีกครั้ง ขอแสดงความชื่นชม จริงๆทำให้ผมไว้ใจในการนั่งรถเมล์ เพราะพนักงานมีความซื้อสัตย์ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ