ได้ข่าวว่า รถเมย์สาย 67 (เดิม) จะวิ่งสุดสายแค่ ร.พ.รามา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ได้ข่าวว่า รถเมย์สาย 67 (เดิม) จะวิ่งสุดสายแค่ ร.พ.รามา ผมอยากเสนอให้ว่งยาวกว่านั้น อยากให้วิ่งถึงสามย่านครับ เพราะว่าที่ทำงานผมอยู่แถวสะพานเจิญผล ซึ่่งมีรถเมย์สาย 67 (เดิม)วิ่งอยู่สายเดียว ซึ่งผมขึ้นรถ สาย 67 (เดิม) จากประชานิเวศน์ 1 ถ้าหากวิ่งมาสุดสายแค่ ร.พ.รามา จะมีประชาชนที่จำเป็นต้องอาศัย รถเมย์สาย 67 (เดิม) เดือดร้อนเป็นอันมาก เฉพาะจุดที่ผมลงก็มีประมาฌ 10 กว่าคนแล้ว ยังไม่รวมจุดอื่น เช่น โคลีเซี่ยม และถนนบรรทัดทองตลอดสายอีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อให้ขยายเส้นทางเพื่ม จากวัดสเมียน ประชานิเวศน์ 1 วิ่งไปจนถึงสามย่าน หวังว่าคงได้รับการตอบสนองที่ดีจาก ขสมก. นะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ