ให้สาย 124 กลับมาผ่าน กองฉลากเก่าเหมือนเดิม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอความกรุณา ให้รถเมล์ สาย 124 กลับมาผ่าน ป้ายกองฉลากเก่าเหมือนเดิม เพราะไม่สะดวกทั้งขาไป และ ขากลับค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)