ให้ปรับปรุงป้ายรถเมล์ อตก. ให้อยู่บริเวณใกล้กับทางขึ้นลง MRT สถานีกำแพงเพชรด้านหน้าตลาด อตก.

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ปรับเปลี่ยนป้ายรถเมล์บริเวณร้านต้นไม้ อตก. ให้มาอยู่ใก้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกำแพงเชรด้านหน้าตลาด อตก. เนื่องจาก ป้ายปัจจุบันมีระยะทางค่อนข้างไกล เมื่อโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินและออกทางตลาด อตก. เพื่อขึ้นรถเมล์ ต้องเดินเป็นระยะทางไกล ไม่สะดวกแก่การต่อรถเมล์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่าป้ายบอกเส้นทางหรือศาลาที่พักผู้โดยสารเป็นอำนาจความรับผิดชอบของ กทม. กรุณาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1555 (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แบริการ