ให้คำแนะนำการเดินทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากจะให้กระเป๋ารถของทุกคัน ที่เจอผู้โดยสารที่ขึ้นรถผิดคันที่ไม่สามารถไปถึงปลายทางที่ผู้โดยสารจะไป อยากจะให้กระเป๋ารถ แนะนำผู้โดยสารนิดนึงคะ ว่า รถเราไม่ผ่านนะคะ แต่สามารถไปต่อรถที่...ได้ ผู้โดยสารจะลงป้ายหน้าหรือสะดวกจะไปต่อดีค่ะ (ประมาณนี้ก็น่าจะดีนะคะ) สำหรับคนที่ไม่ทราบว่าจะต้องไปรถสายไหน หรือสามารถเดินทางแบบไหนได้บ้างคะ ***พอดีเห็นหลายคนมากคะ และเคยเจอกับตัวเองด้วย ถ้ามีคำแนะนำให้สักหน่อยก็จะดีมากคะ ที่เจอ เจอกับสาย 514(ฟ้า)คะ ส่วนมากจะขึ้นผิดกับเหตุที่ว่าจำสลับสายกับ 145 อะคะ **นอกนั้นการบริการถือว่าดีคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลดำเนินการอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด บริการด้วยกิริยาวาจาสุภาพ ดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสาร โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ