ให้ข้อแนะนำกับผู้โดยสารที่ขาดความรู้ด้วย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ขึ้นรถ สาย 178 จากรามอินทรา ไปเดอะมอล์ยางกะปิ พนักงานเก็บเงินแจ้งว่า เข้าซอยนวลจันทรร์ก่อนนะ ถ้ายังไงแนะนำว่า รถจะวิ่งอ้อม ให้แนะนำเป็นสายอื่น เพราะถามแล้วว่าไปเดอะมอล์บางกะปิ จะให้นั้งรถอ้อมทำไม

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้บริการด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนน้อม หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์ข้างรถ หมายเลขทะเบียนรถ หรือหมายเลขตั๋ว จะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ