ให้ข้อมูล และ มี service mind

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คุณเพลิงศักดิ์ บรรลือทรัพย์ นายท่า จุด A4 S1 59 503 (จุดบริเวณใกล้สนามหลวง) ให้รายละเอียดข้อมูลสายรถ และให้คำแนะนำดีมากๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ