ให้ข้อมูลก่อนถึงป้าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อใกล้ถึงป้ายที่ต้องลงจะรู้สึกกังวลทุกครั้ง ไม่รู้จะต้องกดกริ่งเมื่อไหร่ เพราะป้ายก่อนลงและป้ายที่ต้องการลงอยู่ใกล้กันมาก ถ้ากดเร็วไปก็กลัวลงผิดป้าย กดช้าไปก็เลยป้าย น่าจะมีบริการให้ข้อมูลก่อนถึงป้ายข้างหน้าเป็นเสียงอัตโนมัติเหมือนในรถไฟฟ้า หรือให้กระเป๋ารถเมล์ตะโกนบอกทุกครั้งก็ยังดี หน้าจอที่ใช้แสดงข้อมูลมีก็เหมือนไม่มี ข้อมูลแจ้งช้าหรือมีไว้ก็ไม่ได้เปิดใช้งาน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการอบรมพนักงานและตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ