ให้กำลังใจ กระเป๋ารถเมล์ 543

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ 21 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 18.15 น. ผมใช้บริการสาย 543 รถเมล์ใหม่สีฟ้า เลข 1-70262 กระเป๋าผู้หญิงกำลังเก็บเงินอยู่ ซึ่งทันใดนั้นได้ยินเสียงจากมนุษย์ลุงท่านนึงตะกอกใส่กระเป๋าท่านนี้ ต่อหน้าผมเลย เพราะผมนั่งติดกับเขา ซึ่งกระเป๋าถามมนุษย์ลุ่งท่านนี้ดีๆ 2 ครั้ง ครั้งแรกที่มนุษย์ลุงท่านนี้บอกปลายทาง ผมเองก็ไม่ได้ยิน พอครั้งที่ 2 ตะกอกเสียงดังลั่นรถเลย ผมว่ามันไม่ยุติธรรมกับกระเป๋าท่านนี้เลย น่าสงสารมาก แต่ขอชมกระเป๋าท่านนี้ นิ่ง ไม่ทำกิริยาใดๆ ที่ไม่ดีใส่มนุษย์ลุงท่านนี้และยังให้บริการต่อไป ตลอดทั้งทางยังทำหน้าที่ดีเสมอ พูด ขอบคุณ สวัสดี บอกป้ายเกือบทุกป้าย ดูผู้โดยสารลงรถเมล์ เพื่อความปลอดภัย อยากจะฝากข้อความนี้ถึงกระเป๋ารถเมล์ท่านนี้ ให้มีกำลังใจทำงานบริการที่ดีแบบนี้ต่อไปครับ ขอให้สู้ๆ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ