ใบแจ้งชำระเงินค่าตอบแทน (รถตู้)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีใบแจ้งชำระเงินค่าตอบแทน(ของรถตู้) ที่จะส่งมาทางไปรษณีย์ และต้องนำไปชำระไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน ซึ่งหากชำระหลังจากวันที่ 10 จะถูกปรับ แต่เราได้รับจดหมายชำระหลังจากวันที่ 10 มาหลายรอบแล้ว ล่าสุดเดือนต.ค.ได้รับวันที่18 ต.ค. จึงอยากสอบถามว่ามีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง