ใช้เวลา ชม.ครึ่งรอรถนานไปไหม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรปรับเปลี่ยนเส้นทางการวิ่งบ้างนะ สมองคิดไม่ได้หรือไง จากวิ่งถึงอนุ ก็เปลี่ยนให้วิ่งวนขวาเพื่อกลับสาธุก็ได้นิ ทำคนเสียเวลารอนานมาก มีธุระเดือดร้อนก็ไปไหนไม่ได้ แย่มาก เมื่อไรจะปรับปรุง มันแก้ไขไม่ยากหรอกถ้าคิดจะทำอ่ะ