ใช้ธนาคารทหารไทยเติมเงินตั๋วล่วงหน้ารายเดือนไม่ได้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมใช้บัญชีธนาคารทหารไทย ได้ซื้อตั๋วล่วงหน้ารายเดือนในราคา 1020 บาทมาย่างเดือนที่ 2 แล้ว ไม่สามารถเติมเงินด้วยวิธีอื่นใดได้นอกจากไปที่ธนาคารติดต่อจนท เคาเตอร์ให้เติมให้ ไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็ม โมบายแบงค์กิ้ง อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของทหารไทยได้ จนท แบงค์บอกให้เติมด้วยตู้บุญเติมได้อย่างเดียวเพราะยังไม่สามารถใช้งานได้ แต่ในโฆษณาบอกว่าได้ทุกธนาคาร เท่ากับเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคเพราะไม่มีระบุไว้ก่อนว่าได้บางธนาคาร หรือยกเว้นธนาคารใดบ้าง ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นที่ตู้เอทีเอ็ม แต่ลองเปลี่ยนไม่ว่าธนาคารใดก็ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ที่มีบัญชีทหารไทยได้ อยากให้ปรับปรุงประสานงานกับทางธนาคารด้วยครับเพื่อความสะดวกของลูกค้า ควรต้องได้ทุกธนาคารตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้