ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ 71 มินิบัส

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เนื่องมาจาก ผู้ขับรถเมล์สาย 71 คันหนึ่งเป็นคันที่ผมนั่งจะลงสถานี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมขน ในระหว่างที่ผมจะลงรถนั้น มีคนเดินสวนทางผมขึ้นมาผมเลยจะขยับไปลงอีกทางหนึ่งซึ่ง คนขับรถใช้คำพูดว่า"ไวๆดิ๊" ผมเลยลงมาจากรถด้วยความอึ้งไปขณะนึง รบกวนด้วยครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังเจ้าของผู้ประกอบการทุกบริษัท ให้กำชับย้ำเตือนพนักงานประจำรถโดยสาร สาย 71 ทุกคัน ให้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ สะดวก ปลอดภัย ไม่ขับแข่งแซงกัน หรือชะลอถ่วงดึง หรือแสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพฯ อันเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หากพบพฤติกรรมหรือพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.