โลก 2 ใบของรถเมล์ 510

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำไมรถเมล์ 510 ถึงมีการแบ่งออกเป็น 2 สายครับ 510 คันนึงไป อนุสาวรีย์ - ธรรมศาสตร์ 510 อีกคันนึงไป อนุสาวรีย์ - รังสิต โดยที่บนหัวรถเมล์เป็นเลขเดียวกัน ถึงจะแยกได้โดยป้ายที่วางไว้หน้ารถได้ ว่าไป ธรรมศาสตร์ หรือ รังสิต แต่ผมว่ามันไม่ง่ายเลยที่ทุกคนจะสามารถมองป้ายที่หน้ารถได้ทัน ด้วยสายตาสั้น, รถอื่นๆบัง, จอดเลยป้าย เป็นต้น อยากที่จะเสนอให้ปรับโดยการติดไว้บนหัวรถเมล์ตัวอะกษรใหญ่เท่าหมายเลขเลยว่าไปที่ไหน หรือไม่ก็แยกหมายเลขกันให้ชัดเจนไปเลยคนจะได้ไม่สับสนกัน * 510 อนุสาวรีย์ - รังสิต กระเป๋ารถเมล์ไม่สุภาพเลย

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป