โปรดตรวจสอบรถตู้โดยสาร ที่มีอายุครบ 10 ปี ในเดือนมีนาคม 2564 (หมายเลขทะเบียน ตั้งแต่ 15 -2500 ลงมา)

โปรดตรวจสอบรถตู้โดยสาร ที่มีอายุครบ 10 ปี ในเดือนมีนาคม 2564 (หมายเลขทะเบียน ตั้งแต่ 15 -2500 ลงมา) ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุ และเป็นรถผิดกฎหมาย บริษัทประกันภัยไม่รับจัดทำประกันภัยให้กับรถตู้ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ภาพประกอบ: 
ประกาศครบกำหนดรถตู้_รายเดือนมีนาคม